România nu este capabilă să se autosusțină economic