măsura criminală a lui Stalin de a muta populații întregi