familia este mediul cel mai favorabil nașterii și creșterii de copii