comunicare excesivă de informații fără sens sau nefolositoare